Otanlahdesta löytyi sinilevää

Otanlahden uimarannalla on havaittu sinilevää. Rauman kaupungin terveysvalvonta otti uimavesinäytteet keskiviikkona  Otanlahden, Saharannan, Bergströmin lammen ja Narvijärven rantasaunan uimarannoilta, joilla todettiin esiintyvän vähän syanobakteereita eli sinilevää.

Sinilevätilanteen seuraamiseksi Otanlahden ja Saharannan uimarannoilla käytiin uudelleen torstaina. Tällöin Otanlahden rannalla todettiin runsaasti sinilevää. Sinilevää oli sekoittuneena veteen sekä Otanlahden että Poroholman leirintäalueen rannoilla värjäten veden vihertäväksi.

Saharannassa levää ei todettu. Uimavedestä seurattavien bakteerien osalta kaikkien rantojen uimavedet täyttivät niille asetetut vaatimukset.

Sinilevän esiintymisen takia Otanlahden uimarantaa ei kuitenkaan aseteta uimakieltoon, koska sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeastikin. Otanlahden uimarannan vedessä todettiinkin torstaina aamulla sinilevää runsaasti, mutta iltapäivällä sinilevää ei rannalla enää merkitsevästi havaittu.

Mikäli rannalla todetaan runsaasti sinilevää, tulee uimista välttää. Myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita herkille uimareille. Lapset ja kotieläimet tulee pitää poissa rannasta, jos vedessä on runsaasti sinilevää. Sinileväpitoisen veden nielemistä tulee välttää eikä vettä tule käyttää pesu- tai löylyvetenä.