Päällysteet ovat talven mittaan kuluneet

Talvi on ollut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa päällysteiden kulumisen kannalta pääosin todella paha, sillä nastarenkaat ovat kuluttaneet päällysteitä paljon. Lisäksi runsaat sateet ovat aiheuttaneet vaurioita lähes kaikilla maanteillä valta- ja kantateitä lukuun ottamatta.

Lämmin talvi on osaltaan lisännyt päällysteiden paikkaustarvetta, mutta toisaalta sääolot ovat mahdollistaneet paikkauksien teon lähes koko talven ajan.

Tiukassa rahatilanteessa tingitään ensisijaisesti vähäliikenteisen tieverkon kunnosta, koska tien huonosta kunnosta aiheutuvat haitat ja onnettomuusriskit ovat pienemmät kuin vilkasliikenteisillä teillä.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on muuta maata enemmän niin sanottuja kevyesti päällystettyjä sorateitä, jotka ovat heikompia kuin varsinaiset päällystetyt tiet.

Kevään sääolot ratkaisevat, millaiseksi kelirikko muodostuu.

Jos päivisin on tuulta ja aurinko paistaa ja öisin on pakkasta, tulee vaurioita vähemmän. Kevään routatilanteen ennustetaan kuitenkin olevan paria edellistä vuotta helpompi.