Pääsiäisliikenteessä talvisilla nopeuksilla

Talvi- ja pimeän ajan alennettuja nopeusrajoituksia aletaan poistaa pääsiäisen jälkeen porrastetusti etelästä ja rannikolta alkaen. Suurin sallittu nopeus käy ilmi tiellä olevasta nopeusrajoitusmerkistä.
Nopeusrajoitukset muutetaan viikoilla 14 ja 15 pääsiäisen jälkeen 2. huhtikuuta alkaen portaittain etelästä pohjoiseen ja rannikoilta sisämaahan, liikenteen kannalta mielekkäinä jaksoina. Sallitut enimmäisnopeudet nousevat lähes 9000 tiekilometrillä.
Tavoitteena on, että koko maassa on siirrytty talvisista nopeusrajoituksista kesänopeuksiin viimeistään viikon 15 loppuun mennessä. Jos kuitenkin on odotettavissa huonoja sää- ja kelioloja, muutosten käynnistämistä voidaan myöhentää aina huhtikuun loppuun saakka.
Päätiestöllä talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus. Tieosilla, joilla on vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit, kesänopeuksia on voitu siirtyä käyttämään valoisaan aikaan ja hyvissä keliolosuhteissa jo maaliskuun alusta alkaen. Myös tien kunto vaikuttaa nopeusrajoitukseen.