Päästöarvojen ylittyminen syynä Rauman Biovoiman investointeihin

Rauman Biovoiman biovoimalaitoksen mittaustuloksissa on havaittu viime vuoden puolella yksittäisiä raja-arvot ylittäviä dioksiinipäästöjä. Voimalaitoksessa on ryhdytty päästöjen hallintaan tähtääviin investointeihin, jotka on tarkoitus suorittaa kesän aikana.

Rauman Biovoiman päästömittauksissa on havaittu viime vuoden puolella raja-arvot ylittäviä dioksiinipitoisuuksia. Toimenpiteisiin on ryhdytty, ja esimerkiksi päästöjä aiheuttanut kattila on ollut poissa käytöstä maaliskuusta saakka. Kuva: LS-arkisto/ Pekka Lehmuskallio​​
Rauman Biovoiman päästömittauksissa on havaittu viime vuoden puolella raja-arvot ylittäviä dioksiinipitoisuuksia. Toimenpiteisiin on ryhdytty, ja esimerkiksi päästöjä aiheuttanut kattila on ollut poissa käytöstä maaliskuusta saakka. Kuva: LS-arkisto/ Pekka Lehmuskallio​​

 - Suhtaudumme asiaan vakavasti. Olemme tehneet asiaa valvoville viranomaisille teknistaloudellisen selvityksen sekä siihen liittyvän toimenpide-ehdotuksen, kertoo Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen

Rauman Biovoiman antamien tietojen mukaan selvitysten perusteella yksittäiset päästöjen ylitykset eivät ole aiheutuneet rinnakkaispolttoaineena käytetystä kierrätyspolttoaineesta. 

Rauman Biovoima toimittaa energiaa UPM:n Rauman paperitehtaalle sekä Rauman Energialle. 

Lue lisää aiheesta torstain Länsi-Suomesta.