Päättäjien palkkioita aiotaan nostaa Raumalla

Raumalaisten kuntapäättäjien palkkioihin on tulossa korotus ensi vuoden alussa. Viimeksi palkkioita on nostettu neljä vuotta sitten. Jatkossa valtuusto ja kaupunginhallitus saisivat sadan euron kokouspalkkion nykyisen 80 euron sijasta. Lautakunnissa palkkio kohoaisi nykyisestä 65 eurosta 80 euroon.

Vuosipalkkioita suunnitellaan nostettavaksi niin, että valtuuston puheenjohtaja saisi jatkossa 2 450 euroa aiemman 2 200 euron sijasta. Varapuheenjohtajiston palkkio olisi puolet tästä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosikorvaukseksi ehdotetaan 3 500 euroa nykyisen 3 000 euron sijasta.

Lautakuntien puheenjohtajille aiotaan maksaa nykyisen 1 100 euron vuosipalkkion sijasta 1 250 euroa.