Painokoneen sähkövika estää lehden liitteistämisen

Painokonetta kiusaava sähkövika estää tällä hetkellä Länsi-Suomen liitteistämisen. Lauantai-iltana ilmenneestä viasta johtuen lehti saatetaan jakaa kotitalouksiin kahdessa osassa.

Ongelma pyritään korjaamaan ensi tilassa.