Painoviestintä poistuu Rauman Winnovan koulutustarjonnasta

Ammatillista koulutusta Lounais-Suomessa tarjoavan Winnovan opiskelijamäärä vähenee vuoteen 2020 mennessä noin 340 opiskelijapaikalla.

Opiskelijamäärää vähennetään lukuvuosina 2017-2020 Raumalla yhdellä ryhmällä sähköalalla. Painoviestintä ei ole enää lainkaan mukana vuoden 2017 yhteishaussa.

Porissa opiskelijamäärää vähennetään yhdellä ryhmällä sosiaali- ja terveysalalla, kone- ja metallialalla sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalalla. Ulvilassa metsäalalla vähennetään kymmenen aloituspaikkaa.

Vähennyksiä perustellaan opiskelupaikkojen kohdentamisella työelämän tarpeisiin. Winnovassa kevään 2016 aikana laaditussa opiskelijapaikkojen kohdentamissuunnitelmassa on hyödynnetty ennakointiaineistoa, joka huomioi ammatillisen koulutuksen jo ilmoitetut rahoituksen leikkaukset ja alueellisen saatavuuden sekä työelämän kysynnän ja työvoiman tarpeen muutokset.

Ennakointityötä alueen työ- ja elinkeinoelämän osaajatarpeista tehdään yhteistyössä muun muassa Satakuntaliiton, Satakunnan ely-keskuksen, Satakunnan TE-toimiston sekä alueen koulutusorganisaatioiden kesken.