Päiväkoti evakkoon Eurassa - uutta alettu suunnitella

Eurassa aletaan suunnitella kokonaan uuden päiväkodin rakentamista Kirkonkylän koulun yhteyteen. Yhteen on määrä koota eri puolilla Euraa toimivia varhaiskasvatuksen yksiköitä. 

Kunta neuvottelee parhaillaan maan hankkimisesta päiväkodin rakennuspaikaksi. Suunnittelun alle tulee myös se seikka, olisiko yksityisen tuottajan mahdollista ottaa vastuulleen jokin päivähoidon yksikkö tai päivähoitomuoto Eurassa.

Päiväkotisuunnitelman taustalla ovat Käräjämäen päiväkodin sisäilmaongelmat, joiden johdosta päiväkoti on muuttanut eilen väistötiloihin Kauttuan pallokentän naapuriin. Tilat on alustavasti vuokrattu kahdeksi vuodeksi,
mutta ovat tarvittaessa pidempäänkin käytettävissä.