Päiväkoti-ikäiset pyörittävät perheitä

Vanhemmilta tulee nykyisin yhä useammin erityistoiveita oman lapsensa hoitamiseen liittyen. Yksi yleinen toive liittyy lasten päiväuniin. Joku haluaa, että lapsi nukkuu pidempään kuin muut, toiset taas eivät haluaisi lastensa nukkuvan päikkäreitä ollenkaan. Kuva: Juha SinisaloKaikki päiväkodit olivat sitä mieltä, että vanhemmat ovat pääsääntöisesti hyvin yhteistyökykyisiä. Sen sijaan vanhempien epävarmuus omaa vanhemmuuttaan kohtaan on lisääntynyt. Kuva: Juha Sinisalo

Nykyvanhemmilla on yhä yksityiskohtaisempia vaatimuksia lasten päivähoidon suhteen. Kymmenen viime vuoden aikana on tapahtunut merkittävä muutos niin vanhempien kuin lastenkin käyttäytymisessä. Yksi huolestuttavimmista esiin tulleista piirteistä on se, etteivät lapset enää kuuntele aikuista.

Länsi-Suomi teetti Rauman päiväkodeille aiheeseen liittyvän kyselyn, jonka tulokset kertovat selvästi, että nykyvanhemmilla on vaikeuksia rajojen asettamisessa lapsille. Tilanne on johtanut siihen, että monessa kodissa lapset pyörittävät aikuisia.

– Vanhemmilla on vaikeuksia asettaa rajoja lapsilleen. Lapset saavat päättää asioista, jotka vanhempien pitäisi päättää. Vanhemmat haluavat ehdottomasti lastensa parasta, mutta eivät aina pysty näkemään, että rajat ovat rakkautta, toteaa erään päiväkodin työntekijä.

Kun lapset joutuvat tai saavat tehdä päätöksiä vanhempiensa puolesta, johtaa se siihen, että lapset ottavat kotona liian ison roolin ja ”pompottavat” vanhempiaan. Jos lapsi saa aina kaiken periksi, hän ei opi pettymyksen tunteen käsittelyä. Se puolestaan tuo uusia ongelmia viimeistään kouluiässä.

– Lapsi oireilee päiväkodissa, jossa tuo lapsen valta ei pädekään. Sosiaalisissa taidoissa on monesti myös vaikeuksia.

– Vanhemmat korostavat nykyään liikaa lapsen yksilöllisyyttä joka sitten tuo vaikeuksia rajojen asetteluun. Me kasvatamme enemmän yhteisöllisyyteen ja toisten huomioimiseen.

Maalaisjärki jää tietotulvan alle

Tietotulva on vuosien saatossa vain lisääntynyt netin ja somen tultua mukaan arkielämäämme. Vanhemmille tulvii joka puolelta tietoa siitä miten lapsia tulisi kasvattaa, ja minkälaisia virikkeitä heille pitäisi tarjoa. Moni äiti etsii vastauksia muun muassa suosituilta nettisivustoilta. Siellä puolestaan on vastauksia yhtä monta kuin vastaajaakin.

Vanhemmat ovat hukassa ristiriitaisten vaatimusten ja odotusten keskellä. Maalaisjärki tuntuu olevan tuntematon käsite.

– Nykyään on jonkin verran vanhempia, joilta ovat arjen taidot hukassa.

Kaikki päiväkodit olivat sitä mieltä, että vanhemmat ovat pääsääntöisesti hyvin yhteistyökykyisiä. Sen sijaan vanhempien epävarmuus on lisääntynyt ja luotto siihen, että osaa olla tarpeeksi hyvä vanhempi.

Vanhemmat kysyvät päiväkodista paljon neuvoja lapsen kasvatukseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Suuriosa vanhemmista ei vaadi mitään, ovat vain tyytyväisiä kun on hoitopaikka.

– Vaikeidenkin asioiden osuessa kohdalle vanhemmat yleensä ymmärtävät, että teemme kaiken lapsen parasta ajatellen.

– Netti- ja someaika tuottavat osittain epävarmuutta, mutta toisaalta tiedostetaan myös varsin hyvin omat oikeudet lapsen hoitoon liittyvissä asioissa.

– Hyvien suhteiden luominen vanhempiin on tärkeää, asioista voidaan keskustella rakentavasti ja kokien molemminpuolista arvostusta. Joukkoon mahtuu silti myös vanhempia joiden näkemys päivähoidon asioista on hyvin ehdoton.

Kaikenlaisia perheitä siis on, sekä hyvin lapsensa huomioivia, että niitä joissa on vähän kaikki rempallaan. Aina kaikki ei kuitenkaan suju täysin mutkattomasti. Osa vanhemmista ei kestä esimerkiksi ollenkaan omaan lapseen kohdistuvaa negatiivista palautetta.

– Osa vanhemmista reagoi negatiivisiin asioihin hyvin hyökkäävästi. Sanaillen, uhkaillen, mutta saamme heidät yleensä rauhoitettua. Kyse voi olla esimerkiksi lapsen erityisvaikeuden ensimmäisestä puheeksiotosta.

– Henkilökunta osaa hienosti käsitellä vanhempia, jotka vaativat erityistä huomiota. Meillä pyritään ongelmat puhumaan heti ja löytämään jonkinlainen ratkaisu asiaan.

Kaikkia toiveita ei pysty toteuttamaan

Vanhemmilta tulee nykyisin myös yhä useammin erityistoiveita oman lapsensa hoitamiseen liittyen.

Toiveet, jotka liittyvät esimerkiksi uskonnollisiin tai elämänkatsomuksellisiin asioihin toteutetaan aina samoin jos kyseessä on erityislapsen kasvatukseen liittyvät asiat.

Muut toiveet päiväkodit toteuttavat, jos siihen on mahdollisuus.

Yksi yleinen toive liittyy lasten päiväuniin. Joku haluaisi lapsensa nukkuvan pidempään, ja jotkut eivät haluaisi lastensa nukkuvan päiväkodissa ollenkaan.

Paljon palautetta henkilökunnalle tulee myös lasten hoitovuoroista ja maksuista. Vanhemmat haluavat saada rahoille vastinetta.

– Toiveet ovat usein lasten harrastuksiin liittyviä eli toivotaan esim. lapsen olevan valmiina, ulkovaatteet päällä tiettynä kellonaikana, jotta ehditään harrastukseen. Aina silloin tällöin vanhemmat tuovat ns. puolikuntoisen lapsen päivähoitoon ja toivovat ettei lapsen tarvitsisi osallistua ulkoiluun. Tällainen on käytännössä vaikea toteuttaa, sillä sehän sitoisi yhden työntekijän kiinni yhteen lapseen.

– Vanhemmat toivoivat, että osaviikkoiset voisivat osallistua mahdollisimman paljon kaikkiin hauskuuksiin esimerkiksi askartelut ja retkiin. Lisäksi toivotaan, että kannustaisimme enemmän askarteluun niitäkin jotka mieluummin leikkivät eivätkä juuri koskaan itse valitse askartelupuuhia.

– Ihan hullumaisia toiveita ei lähdetä toteuttamaan. Realistiset toiveet, jotka vaikuttavat lapsen vointiin ja kehitykseen ja olemiseen päiväkodissa, pitää ottaa huomioon.

Lapset tarvitsevat rajoja ja rakkautta

Rauma

Länsi-Suomi

Rauman päivähoitohenkilöstö tekee arvokasta työtä raumalaisten lapsiperheiden kanssa kasvatuskumppanuus -toimintaperiaatteita noudattaen, toteaa Rauman kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Päivi Tiesmaa.

–  Raumalla päiväkodeissa ollaan etuoikeutettuja siinä, että täällä on pääsääntöisesti kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi hoitaja yli 3-vuotiaiden ryhmässä. Näin ei todellakaan ole monessakaan kunnassa. Täällä panostetaan toiminnan laatuun ja pedagogiseen osaamiseen.

Raumalla on käytössä myös 9,13 ja 17 päivän hoitopäiväsopimukset. Näitä perheet käyttävät paljon. Tällä mahdollistetaan se, että lapsilla on lyhyemmät hoitoviikot. Oman perheen kanssa vietetty aika on lapselle erityisen tärkeää.

Tiesmaan mukaan vanhempien kannattaisi kiinnittää huomiota muun muassa sosiaalinen median ja muun tietotekniikan käyttöön.

– Silloin tällöin kannattaa pysähtyä miettimään asiaa. Olenko antanut lapselleni tänään tarpeeksi omaa aikaani? Vanhempien tehtävä on tärkeä, vastuu lapsista on suuri, eikä vanhempana oleminen ole aina helppoa. Se on koko elämän jatkuva projekti, johon kannatta panostaa.

–  Lapset tarvitsevat rajoja ja rakkautta sekä kokemusta siitä, että ovat hyväksyttyjä.