Päiväkoti ja kehitysvammaisten toiminta siirtyvät Karhusuon koululle Säkylässä

Vuosittaisessa Onnimannin päiväkodin sisäilman laatua koskevassa seurannassa on terveystarkastajan raportin mukaan mitattu kahdessa tilassa raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia tutkituissa näytteissä. Pitoisuudet eivät ole niin suuria, että terveystarkastajalla olisi syytä laittaa tilat käyttökieltoon.

Säkylän kunta ei halua ottaa tilanteessa riskejä, joten Onnimannin päiväkoti tullaan siirtämään muihin tiloihin.

Korvaavat tilat päiväkodille on mahdollista ottaa käyttöön Karhusuon koulusta. Tilat eivät kuitenkaan suoraan sovellu päiväkotikäyttöön, joten niissä on tehtävä tarvittavat korjaukset. Säkylän kunnan talousarvioon on tälle vuodelle varattu rahoitusta varhaiskasvatuksen investointeihin yhteensä 750 000 euroa, joten rahoitus korjausten tekemiseksi on jo olemassa.

Samalla valmistellaan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan siirtäminen Karhusuon koululle Säkylän kunnan omaksi toiminnaksi syksyn kuluessa.

Kokonaisratkaisulla saadaan myös kiinteistöön riittävästi käyttöä.

Korjaustarpeet selvitetään lähiviikkoina.

Suunniteltu kokonaisuus tulee ensi viikolla sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan käsittelyyn, ja sen jälkeen kunnanhallitukseen.

Lue lisää aiheesta torstain Länsi-Suomesta.