Päiväkotien piha-alueiden pysäköintiin halutaan parannusta

Vanhemmat ovat tyytyväisiä lastensa päivähoitoon Raumalla. Tämä ilmenee kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa ja esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille tänä keväänä tehdystä asiakastyytyväisyyskyselystä, johon vastasi 313 vanhempaa.

Vanhempien tyytyväisyys palveluun hoitopaikkaa haettaessa on lisääntynyt vuodesta 2011 kymmenen prosenttia ollen 80 prosenttia.

Lisäksi vanhemmat ovat erittäin tyytyväisiä lapsensa hoitopaikkaan, sen sijaintiin, lapsen viihtymiseen hoidossa ja perheen vastaanottoon hoitopaikassa. Erittäin tyytyväisten osuus on kasvanut kahden vuoden aikana edellä mainituilla osa-alueilla.

Lue lisää tiistain Länsi-Suomesta