Päivi Granö ja Paavo Paunu taidetoimikunnan jäseniksi


Toiminnanjohtaja, valokuvataiteilija Päivi Setälä johtaa alueellista taidetoimikuntaa Satakunnassa. Raumalta taidetoimikunnan jäseniksi valittiin kuvataiteiilija Paavo Paunu sekä professori Päivi Granö.


Taidetoimikunnan muut jäsenet ovat arkkitehti Maija Anttila Kankaanpäästä, toimittaja Jarmo Huida, näyttelijä Matti Mäntylä, lehtori Jussi Rinta, tuottaja Emma Susi ja kirjailija Taina Teerialho Porista.
Valinnat kaksivuotiselle toimkaudelle 2013–2014 nimesi Taiteen edistämiskeskuksen taideneuvosto.
Alueellisia taidetoimikuntia on 13.


Alueelliset taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä. Ne päättävät taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Lisäksi ne osallistuvat toimialueensa asiantuntijaelimenä Taiteen edistämiskeskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön ja antavat asiantuntijalausuntoja.