Päivystysasetus lopettaa vaativat päivystysleikkaukset

Ensi vuoden alussa voimaan tulevan uuden päivystysasetuksen mukaan vaativat päivystysleikkaukset loppuvat Rauman aluesairaalasta. Muutos koskee muun muassa kiireellisiä lonkka- ja sappileikkauksia, joiden leikkaus on pitkäkestoinen.

– Uusi päivystysasetus oli tältä osalta hyvin selvä ja olimme yhtä mieltä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa siitä, että tällainen ratkaisu on paras, Rauman aluesairaalan johtava ylilääkäri Marja-Leena Alho kertoo.

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialajohtaja Sari Sjövallin mukaan muutoksen myötä puhutaan vuosittain noin sadan päivystyspotilaan kuljettamisesta Raumalta Poriin.

– Muutos ei ole siinä mielessä iso, sillä osa kiireellisistä päivystystapauksista on jo aikaisemmin tuotu suoraan Poriin.

Potilaan kannalta leikkauspaikka ratkeaa 1.1.2015 jälkeen pääsääntöisesti sen perusteella, mihin aikaan hän hakeutuu hoitoon. Iltapäivällä kiireellistä toimintaa vaativat potilaat lähetään aina Poriin.

– Emme siis enää varaa kirurgeille päivällä päivystysaikoja, vaan päivät varataan ainoastaan suunnitelluille leikkauksille. Jos puolen päivän aikaan tulee valittamaan umpisuoltaan, ehdimme nopeat toimenpiteet hoitaa virka-ajan jälkeen. Teemme sitten pidempää päivää kuuteen tai seitsemään saakka, Alho sanoo.

Umpisuolen lisäksi muun muassa nopeat ranne- ja nilkkaleikkaukset onnistuvat pääsääntöisesti Raumalla virka-ajan päätyttyä.

– Kaikki tilanteet ratkaistaan tietenkin tapauskohtaisesti potilaan kannalta järkevimmän vaihtoehdon mukaan.

Alhon mukaan päivystysleikkausten osalta sama tilanne on edessä muissakin aluesairaaloissa. Päivystysasetuksen tarkoitus on keskittää leikkauspäivystystä näitä toimenpiteitä tekeviin yksiköihin.

– Suunniteltuja tekonivelleikkauksia tulemme tekemään jatkossakin. Olemme jopa pohtineet, onko meillä valmiuksia jopa lisätä niiden määrää. Se olisi tavoitteenamme.

– Asetus on vielä niin uusi, että kaikkia mahdollisuuksia emme ole vielä ehtineet kartoittaa. Asetuksella on ajateltu juuri sitä, että sairaalat voisivat tulevaisuudessa paremmin erikoistua suunniteltuihin leikkauksiin.

Lue lisää keskiviikon Länsi-Suomesta.