Päivystyskäynneissä kymmenyksen harppaussairaanhoitopiirissä

Satakunnan sairaanhoitopiirin vuodelle 2012 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin, arvioi talousjohtaja Tero Mäkiranta.

Kiireellinen hoito pystyttiin järjestämään, kun taas ns. kiireettömän hoidon hoitotakuun toteuttamisessa oli viime keväänä haasteita. Valviran kesäkuussa asettama puolen miljoonan euron uhkasakko raukesi vuodenvaihteessa, koska hoitotakuutavoitteet saavutettiin syksyn aikana.

Päivystyskäynnit lisääntyivät kymmenyksen ja ajanvarauskäynnit lähes kuusi prosenttia. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski reilut kolme prosenttia, mutta hoidettujen potilaiden määrä nousi prosentin.

Käyttötalousmenot ylittyivät vuonna 2011 lähes 15 miljoonaa euroa. Viime vuonna myönnettiin vajaan seitsemän miljoonan euron ylitysoikeus marraskuussa. Muutettukin talousarvio ylittyi silti lähes kuudella miljoonalla eurolla.

Jäsenkuntien palvelumaksut kasvoivat 3,75 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna.

Sairaanhoitopiiri tekee tilikaudelta 2012 nollatuloksen.

Rauman aluesairaalan toiminnot siirtyivät Rauman kaupungille 1.1.2012. Vuodenvaihteessa sairaanhoitopiiristä siirtyi Rauman kaupungin toiminnaksi yli 200 työntekijää ja nettokuluja noin 13,6 miljoonaa euroa.