Pakkanen paukkuu, hyyde uhkaa vesistöjä

Tulevaksi viikonlopuksi ennustettujen pakkasten myötä vesien lämpötila laskee hyvin nopeasti. Niinpä jäätyminen sekä järvillä että joilla on todennäköistä lähipäivinä. Samalla hyyderiski nousee.
Erityisen suuri hyydepadon syntymisen riski on Kokemäenjoessa. Viikonlopun pakkaset voivat aiheuttaa hyyteen muodostumista myös muissa vesistöissä, sillä virtaamat ovat monin paikoin tavanomaista suurempia sateisen syksyn ja alkutalven jäljiltä.

Tunnettuja hyydeherkkiä vesistöjä ovat muun muassa Karvianjoen ja Eurajoen vesistöt, joissa kummassakin varaudutaan hyydetulvariskiin vesistön säännöstelytoimenpitein. Tämän johdosta vesistöjen keskeisten säännösteltyjen järvien Isojärven ja Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeudet kääntynevät nousuun ensi viikolla. Eurajokeen on lisäksi asennettu hyydepuomi edesauttamaan jääkannen muodostumista.
Ranta-asukkaita varoitetaan menemästä jäälle, vaikka joihinkin paikkoihin saattaa muodostua jopa kantavaa jäätä. Virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelu voi tehdä jäät paikoitellen yllättävän hauraiksi.