Palmgren-konservatorion koulutus Winnovalle

Porin Palmgren-konservatorion musiikin ammatillisen koulutuksen järjestämisvastuu on siirtynyt tänään solmitulla sopimuksella Winnovalle. Sopimus liittyy osana vuodenvaihteessa toteutuneelle uudistukselle, jossa kulttuurialaan kuuluvan musiikin ammatillisen koulutuksen järjestämisvastuu siirtyi Länsirannikon Koulutus Oy WinNovalle.

Järjestämisvastuun siirron taustalla ovat ministeriön linjaukset ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnista. Porin kasvatus- ja opetusviraston ja Winnovan välisellä sopimuksella Winnova ostaa Porin kaupungin kasvatus- ja opetusvirastolta musiikin ammatillisen koulutuksen opiskelijoille opetuksen.

Konservatorion ammattikoulutuksessa on noin 60 opiskelijaa. Muussa opetuksessa eli taiteen perusopetuksessa ja varhaisiän musiikkiopetuksessa opiskelijoita on lähes 900. Näiden järjestämisvastuu on jatkossakin Porin kaupungin kasvatus- ja opetusvirastolla.

Musiikin ammatillisen koulutuksen opiskelijat opiskelevat tutussa konservatoriossa Rautatienpuistokadulla Porissa.

Ammatillisen koulutuksen yhteishaussa 25.2.-15.3.2013 opiskelijat hakeutuvat kuitenkin Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan opiskelijoiksi.