Palokuolemia poikkeuksellisen vähän viime vuonna

Tulipaloissa kuoli viime vuonna 51 ihmistä, selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ennakkotiedoista. Palokuolemien määrä laski huomattavasti edellisvuodesta, jolloin kuolleita oli 80.

Eri toimijat ovat edistäneet paloturvallisuutta Suomessa viime vuosina monin keinoin, ja määrätietoinen työ on kantanut myös hedelmää. Aiemmin palokuolemia oli vuodessa keskimäärin sata. Viime vuosina luku on ollut alle sadan.

Keskeisiä keinoja parantaa paloturvallisuutta ovat olleet lupa myydä ainoastaan itsestään sammuvia savukkeita, palovaroitinten määrän lisääminen kodeissa sekä koko pelastusalan yhteinen kampanjointi. Myös asumisen paloturvallisuus on ollut hyvin esillä julkisessa keskustelussa, mikä lienee osaltaan vaikuttanut palokuolemien vähentymiseen. Toimenpiteiden kokonaisvaikutus on nähtävillä: niin palokuolemat kuin asuinrakennuspalot ovat vähentyneet selkeästi.

Viime vuoden 51:stä palokuolleesta miehiä oli 34 ja naisia 11. Kuuden uhrin sukupuoli ei ilmennyt Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurannasta. Kuolleista 19 oli yli 65-vuotiaita, 21 oli 25–64 -vuotiaita. Yhdentoista uhrin ikä ei selvinnyt tietolähteistä. Lähes puolet niistä palokuolleista, joiden ikä on SPEKin tiedossa, oli yli 65-vuotiaita. Viime vuoden palokuolemista 19 tapahtui kerrostaloissa, 14 omakotitaloissa sekä 9 rivi- ja muissa pientaloissa.

Suomen palokuolematilanne on yleensä ollut selvästi huonompi kuin muissa Pohjoismaissa. Viime vuonna tilanne oli kuitenkin päinvastoin. Miljoonaa asukasta kohti palokuolemia oli Suomessa 9,4, Ruotsissa 10,8, Norjassa 12,2 ja Tanskassa lokakuun lopun tilanteen mukaan 10,0.