Paneliankosken Voima jatkaa Fennovoima-hankkeessa

Paneliankosken Voiman hallitus on päättänyt, että yhtiö jatkaa mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa noin 5 MW:n tehoa vastaavalla osuudella. 

Tavoitteena on, että Hanhikivi 1 -ydinvoimala tuottaa sähköä vuonna 2024. Hankkeen myötä PKV:n sähkön hankinnan omavaraisuus kasvaa noin 30 prosenttia. Lopullinen varmuus yhtiön osallistumisesta hankkeeseen saadaan kun kaikki keskeiset sopimukset on neuvoteltu venäläisen laitostoimittajan Rosatomin ja muiden osapuolien kanssa.

Yhtiöhn hallitus on päättänyt, että Paneliankosken Voima osallistuu Raaheen rakennettavaan Kopsan tuulipuiston toiseen vaiheeseen, joka käsittää kymmenen 3 MW:n tuulivoimalaa.

Tuulipuiston toinen vaihe valmistuu syksyllä 2014. Kopsa II-hankkeen myötä yhtiön oman tuulivoiman osuus sähkön hankinnasta kasvaa noin kahteen prosenttiin.