Paneliankosken Voima pitää siirtohinnan ennallaan

Paneliankosken Voima ei korota sähkön siirtohintoja tänä vuonna. Yhtiön tavoitteena on toimitusjohtaja Kimmo Nurmisen mukaan pitää sähkön siirtohinnat lähellä nykyistä tasoa mahdollisimman pitkään investointivelvoitteesta huolimatta. 

Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa, ja siirtohinnan kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Aihe on viime aikoina herättänyt vilkasta keskustelua.

- Sähkön siirtohintoja on nostanut vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki. Se määrittää, että sähköverkkoa on ylläpidettävä esimerkiksi siten, että jakeluverkon vioittuminen myrskyssä tai lumikuormasta ei aiheuta asemakaava-alueella yli kuutta tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä, eikä muualla kuin asemakaava-alueella yli 36 tunnin keskeytystä.

Jakeluverkonhaltijan on täytettävä vaatimukset viimeistään joulukuun 2028 lopussa. Maaseutuyhtiössä pitkät etäisyydet tuovat lisäkustannuksia.

Ensi vuoden lopussa on välitavoite, vähintään 50 prosenttia, pois lukien vapaa-ajan asunnot ja vuoden 2023 lopussa vähintään 75 prosenttia jakeluverkon kaikista käyttäjistä.

- Paneliankosken Voimalle tämä on tarkoittanut vuodesta 2014 vuosittain noin kahden miljoonan euron investointeja pääasiassa maakaapelointiin ja verkon automaation lisäämiseen.

Aikaisempaan verrattuna investointitaso on yli kaksinkertaistunut. 

Paneliankosken Voiman siirtohinnat ovat nousseet kymmenessä vuodessa keskimäärin 65 prosenttia.