Paperin ja kartongin keräyksestä Rauman seudulla kitkaa

Paperinkeräys Oy ei hyväksy Rauman seudulla aiottua paperin ja pahvin tai nestekartongin sekakeräystä vaan pitää sitä lainvastaisena.

Rauman Seudun Ympäristöhuolto Oy on yrityksen mukaan ilmoittanut 21.9. tiedotteella Rauman ja Eurajoen isännöitsijöille, että se aloittaa paperin ja pahvin/nestekartongin sekakeräyksen joulukuun 2012 alussa.

Paperinkeräys korostaa, että jätelaissa on säädetty keräyspaperin kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä, josta ei voi poiketa edes tuottajayhteisöiden välisellä sopimuksella.

Paperinkeräys Oy on toiminut keräyspaperin tuottajayhteisönä vuodesta 1999. Se järjestää kotikeräyspaperin keräyspisteet pientalo- ja haja-asutusalueille sekä vastaa pisteiden toiminnasta.

Tuottajavastuuasioita valvova viranomainen on yhtiön mukaan Pirkanmaan ELY-keskus.