Papinpellon kaapelityö on alkanut Raumalla

Rauman Papinpellon puukerrostaloalueen rakentamiseen liittyvä maakaapelin siirto on aloitettu kesäkuun alussa.

Rauman Energian 110 kV:n maakaapeli siirretään pois Luoteisväylän ja Metsotien liittymään tulevaisuudessa rakennettavan liikenneympyrän sekä Metsotien jatkeen rakentamisen alta.

Luoteisväylän ja Sorkantien alitukset kaivetaan yöaikaan, jotta liikenteelle aiheutettu haitta saadaan minimoitua.

Työmaan ajaksi kevyenliikenteen väyliä joudutaan kaventamaan, mutta liikkuminen niillä on edelleen mahdollista.

Työt aloitetaan Luoteisväylän ja Sorkantien risteyksestä. Työ etenee Riekkopolun suuntaan eli itään ja Luoteisväylää pohjoisen suuntaan.

Työn edetessä selviää mahdollisten louhintojen tarve ja siksi reitti ja aikataulu hahmottuvatkin lopullisesti vasta työn kuluessa.

Aikataulutavoitteena on tehdä kaivu- ja kaapelointityöt kesäkuussa ja viimeistelyt heinäkuussa.

Urakoitsijana toimii Vertek Oy.