Papinpellon maanajo alkaa kohta - työmaaliikenne näkyy kaduilla

Papinpellon kunnallistekniikan rakennusurakan stabilointityöt ovat valmistuneet Raumalla.

Seuraavaksi jatketaan kaivutöillä ja maamassojen kuljetuksella. Ennen maanajoa poistetaan Luoteisväylän ja Metsotien/Viaporin portin liittymäalueen painopenkat sekä tehdään muutoksia kevytliikennejärjestelyihin. Työ alkaa torstaina.

Maamassoja aletaan ajaa Papinpellosta valtatie 8:n Luostarinkylän eritasoliittymän viereiselle läjitysalueelle, joka sijaitsee Pohjoiskehän itäpäässä. Papinpellon rakentamisen aiheuttama työmaaliikenne tulee olemaan vilkasta.

Maamassojen kuljetus läjitysalueelle hoituu katuverkkoa pitkin. Reittinä on Luoteisväylä Metsotiestä pohjoiseen ja Pohjoiskehä. Papinpellon pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan samaa reittiä pitkin ongelmajätekeskuksiin.

Luoteisväylällä säilyy urakan loppuun saakka nopeusrajoitus 30 km/h Metsotien liittymän kohdalla.

Koko urakan valmistumisajankohta on syyskuun lopussa. Välitavoite on toukokuun lopussa, jolloin Metsotie on kokonaan päällystetty.

Papinpellon urakoitsijana toimii eurajokelainen LM-Suomiset Oy.

Lisää aiheesta

Papinpellon kunnallistekniikkaan liittyvät työt alkavat tammikuussa