Papinpellon suunnittelijalle puuarkkitehtuuripalkinto

Young Spirit of Nature 2012 -puuarkkitehtuuripalkinnon on saanut arkkitehti SAFA Tiina Antinoja Oulusta. Hänen diplomityönsä Rauman Papinpelto hyväksyttiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla syksyllä 2011. Suunnitelmassa luodaan moderni puukaupunginosa keskustan läheisyyteen.

Tuomaristo katsoo perusteluissaan, että Tiina Antinoja on lähestynyt diplomityön aihetta Rauman Papinpellon uusi asuinalue alue- ja rakennussuunnittelun keinoin. Työ on hyvin tasapainoisesti ja johdonmukaisesti toteutettu.

Opinnäyte pureutuu suomalaisen asuntoalueen haasteisiin käyttäen puuta taitavasti keskeisenä rakennusmateriaalina.

Antinoja on kehittänyt työssään nykyaikaista puuarkkitehtuuria kunnioittaen suomalaiselle arkkitehtuurille ominaisia piirteitä. Hänen työssään arkkitehtuurilla on tehtävä sukupolvia yhdistävänä ja maisemaa kunnioittavana ilmiönä, joka vahvistaa kulttuurin elinvoimaisuutta.’

Palkinto myönnetään arkkitehtuurin opinnäytteestä, jossa puumateriaalilla on keskeinen rooli. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.