Pappilankosken pato korjaukseen

Paneliankosken Voima Oy:n Pappilankosken vesivoimalan padolla, Eurajoella, korjataan padon tukimuuria. Työt aloitetaan huhtikuussa kevättulvan huipun käännyttyä laskuun. Korjaustyö kestä kolme viikkoa.

Korjaustyön ajaksi padon yläpuolista vedenpintaa lasketaan mahdollisimman alas. Vedenpinta laskee voimalaitoksen ja Irjanteen välisellä osuudella. Paneliankosken Voima pahoittelee veden pinnan vaihteluista mahdollisesti aiheutuvaa häiriöitä.