Paraisten Jurmon saarella kulotetaan nurmea

Saaristomeren kansallispuistossa Paraisten Jurmon saarella uudistetaan nummea kulottamalla tiistaina 12.4 ja mahdollisesti myös keskiviikkona 13.4. Tuuliolosuhteet saattavat siirtää polton myöhemmäksi.

Kulotukseen osallistuu Metsähallituksen henkilöstöä sekä talkooväkeä.

Saaren luonnon erikoisuuksia ovat nummet, kedot, tuoreet ja kosteat kalkkipohjaiset niityt, luhta- ja tulvaniityt, letot, merenrantaniityt ja hiekkarannat.

Nuoret männyt ja korkeaksi kasvaneet katajat saavat väistyä nummien ja ketojen tieltä. Kulotuksen tärkein syy nykyisin on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen.

Kulotettava alue on noin 7 hehtaarin kokoinen.

Poltosta aiheutuu ajoittain kauaksikin näkyvää savua. Poltettua aluetta vartioidaan alussa läpi yön ja sen jälkeen jatketaan päiväaikaista jälkivartiointia.

Jurmon kulotus on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito-LIFE -hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla.