Partioon liittynyt ennätysmäärä uusia jäseniä

Partio harrastuksena kasvattaa suosiotaan. Tänä syksynä partioon on liittynyt Lounais-Suomen Partiopiirin alueella lähes 2000 uutta jäsentä, mikä on enemmän kuin moniin vuosiin.

Piirin lippukunnat ovat järjestäneet monenlaisia tempauksia ja tapahtumia partion markkinoimiseksi ja ei-vielä-partiolaisia on kutsuttu mukaan partiotapahtumiin tutustumaan toimintaan.

Viestinnässä on korostettu, että partioon ovat tervetulleita kaikki seitsemän vuotta täyttäneet, myös aikuiset, ikään, uskontoon, kulttuuritaustaan tai sukupuoliseen suuntaukseen katsomatta.

Lounais-Suomen Partiopiiri on jäsenmäärältään Suomen suurin partiopiiri, jonka 144 lippukunnassa toimii noin 10 000 partiolaista. Piirin toiminta-alue käsittää Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat ja mahdollisuus partiotoimintaan on partiopiirin kaikkien kuntien alueella.

Mukaan partioon pääsee ottamalla yhteyttä lähimpään lippukuntaan. Alueella toimivat lippukunnat yhteystietoineen löytyvät helposti sivuilta www.partioon.fi