Pauke saaristossa alkoi tiistai-iltana: merimetsoja ampuu ainakin toistaiseksi 16 metsästäjää

Kalatalousalueen valitsemat metsästäjät saavat ampua tänä syksynä tuhat merimetsoa. Järviluodoissa (kuvassa Iso Järviluoto) ampuminen on sallittua kuitenkin vasta 20. elokuuta alkaen.
Kalatalousalueen valitsemat metsästäjät saavat ampua tänä syksynä tuhat merimetsoa. Järviluodoissa (kuvassa Iso Järviluoto) ampuminen on sallittua kuitenkin vasta 20. elokuuta alkaen. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Tiistai-iltana Rauman saaristosssa huomiota kiinnittänyt pauke kertoo, että merimetsojen ampuminen on alkanut. Asian vahvistaa poikkeusluvan saanut Eurajoen-Lapinjoen kalatalousalue.

–  Ensimmäiset metsästäjät perehdytettiin eilen ja myös ampuminen aloitettiin eilen illalla, kertoo toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen myöntämällä luvalla merimetsoja saavat ampua vain kalatalousalueen valitsemat metsästäjät. Poikkeuslupaan sisältyy tiukkoja ehtoja, minkä vuoksi metsästäjät on pitänyt myös perehdyttää.

– Kalatalousalue on valinnut tehtävään yhteensä kuusitoista henkilöä, Niinikorpi kertoo.

Joukko voi vielä kasvaa

Merimetsojen ampumisesta kiinnostuneita metsästäjiä oli Niinikorven mukaan tarjolla enemmänkin. Joukkoa saatetaankin kasvattaa myöhemmin.

– Määrää rajattiin nyt alkuvaiheessa tähän, jotta perehdytys, toimenpiteiden seuranta ja raportointi voidaan tehdä huolella.

Niinikorven mukaan metsästäjiä motivoi merimetsojen kakannoille aiheuttama haitta. He eivät saa korvausta, toisin kuin esimerkiksi paikoin Ruotsissa.

Kulukorvaus olisi toiminnanjohtajan mielestä kuitenkin perusteltu.

– Metsästäjille aiheutuu merimetsojen ampumisesta huomattavia kuluja, hän sanoo.

Vastapainoksi metsästäjät eivät saa merimetsoja itselleen, vaan poikkeuslupaehtojen mukaan linnut on hävitettävä hautaamalla tai jätehuollon kautta.

Tuhat merimetsoa vuodessa

Kalatalousalueella on poikkeuslupa, joka sallii merimetsojen ampumisen kalatalousalueen merialueella. Perusteena on vakavan kalastovahingon ehkäiseminen.

Lupa on kolmivuotinen, ja voimassa elokuun alusta vuoden loppuun. Joka syksy voidaan ampua tuhat merimetsoa.
Järviluodoissa, luonnonsuojelualueiden puuttomilla luodoilla ja Puolivesikartassa saa kuitenkin ampua vasta 20.8. alkaen.

Rajoitus koskee myös näiden ympärillä olevaa 500 metrin suojavyöhykettä.

Lisäksi Selkämeren kansallispuistoon kuuluville Rauman kaupungin alueille tarvitaan Metsähallituksen erillinen lupa, jota ei toistaiseksi ole. Tällä alueella on esimerkiksi ammattikalastuksen rysäpaikkoja.

Lupa aikaisintaan kuun vaihteessa

Kansallispuistoa koskeva lupa on Metsähallituksen käsittelyjonossa.

– Käsittelyjonosta johtuen arvioin, että päätös voisi syntyä aikaisintaan elo-syyskuun taitteessa, sanoo Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä.

Hän ei ennakoi lopputulosta eli sitä, onko lupa tulossa. Harkinnassa käydään läpi hakemuksen ohella ely-keskuksen poikkeuslupapäätös.

– Perusteluita arvioidaan suhteessa alueen muuhun käyttöön ja muun muassa suojeluperusteisiin.

Vaikka lupa kuun vaihteessa tulisi, ei kansallispuistoalueella ammuta merimetsoja ennen kuin syksyllä. Tämä johtuu siitä, että luvan toimeenpano edellyttää myös valitusajan odottamista.

Siihen mennessä eletään todennäköisesti jo syys-lokakuun vaihdetta.

Tukholmassa maksetaan pari euroa merimetsolta

Merimetsojen ampuminen kalataloudellisten vahinkojen estämiseksi alkoi elokuun alussa myös Ruotsissa.

Tukholman läänin merialueella merimetsoista maksetaan myös eräänlaista epävirallista tapporahaa.

Järjestelyn aloitti järjestäytyneiden kalastusoppaiden järjestö. Perusteena oli jahdin tehostaminen ja mahdollisimman monen metsästäjän saaminen mukaan.

–  Halusimme herättää asianomaiset viranomaiset, perustelee järjestön taloudenhoitaja Lars Lindahl Svensk Jakt -lehdessä.

Järjestö maksaa metsästäjille 20 kruunua eli noin 1,9 euroa ammuttua merimetsoa kohden. Lisäksi metsästäjiä veneillään kuljettavat kalastusoppaat saavat järjestöltään 2 500 kruunun (noin 240 euroa) korvauksen.

Lindahlin mukaan merimetsojahdin alku on ollut rahojen vuoksi "räjähdysmäinen".