Pelastakaa Lapset: Lisää edunvalvojia lastensuojeluun

Edunvalvojia tulisi käyttää lastensuojelussa enemmän, toteaa Pelastakaa Lapset.
Englantiin on jo 1970-luvulla luotu helsinkiläisen 8-vuotiaan tytön tapausta vastaavan tragedian pohjalta lasten edunvalvojajärjestelmä.
Edunvalvoja arvioi puolueettomasti lapsen etua lastensuojeluasiassa ja tuo esille lapsen näkemyksen ja mielipiteen.
Suomessa lastensuojelulaki velvoittaa sosiaalitoimen huolehtimaan edunvalvojan hakemisesta lapselle, kun lapsen huoltaja ei puolueettomasti voi edustaa lasta lastensuojeluasiassa ja se on tarpeen lapsen edun turvaamiseksi.
Edunvalvojia on käytetty esimerkiksi, kun päätetään huostaanotosta tai sen purusta tai tehdään lastensuojelun asiakassuunnitelmia.

Velvoitetta hakea edunvalvojaa tulkitaan Suomessa järjestön mukaan vaihtelevasti. Pelastakaa Lapset perää selkeitä linjauksia ja rakenteita lastensuojelun edunvalvojatoiminnan toteuttamiseksi.

Asiaa on käsitelty hankkeessa vuosina 2005–2011, mutta Pelastakaa Lapset toimii yhä lastensuojelun edunvalvojatoiminnan edistämiseksi.