Pelastuslaitos hoitaa kiireettömän sairaankuljetuksen Porissa

Porin perusturvakeskus jatkaa kiireettömän sairaankuljetuksen hankkimista Satakunnan pelastuslaitokselta. Osapuolet allekirjoittivat ostopalvelusopimuksen maaliskuun lopussa. Sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Sen uusiminen ei tuo muutoksia aiemmin voimassa olleisiin käytäntöihin. Satakunnan pelastuslaitos ylläpitää kiireettömiä potilaskuljetuksia varten yhden ajoneuvon valmiutta arkisin kello 7–22 välillä. Sopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alueen toimintayksiköistä lähtevissä potilassiirroissa ja kiireettömissä sairaankuljetuksissa käytetään ensisijaisesti sitä.

Kiireettömän potilaskuljetuksen siirtoaika on kaksi tuntia. Yksittäiset kuljetustilaukset hoidetaan Porin perusturvakeskuksen toimintayksiköistä erillisen palvelunumeron kautta. Pyydetyt tehtävät suoritetaan toimintayksiköissä tehtyjen riskiarvioiden mukaisesti.

Porin perusturvakeskuksen on mahdollista hyödyntää autoa vanhusten kotihoidon ja kotisairaalan kotikäynneissä. Vastaavasti ajoneuvolle voidaan vastaanottaa myös muualta tulevia siirtokuljetuksia ja ruuhkatilanteissa sitä voidaan käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla oleviin ensihoitotehtäviin.

Satakunnan pelastuslaitos on sitonut kiireettömään sairaankuljetustoimintaan viisi henkilöä. Heillä on siirtokuljetuksiin edellyttämä ammatillinen tutkinto ja todennettu perus- ja hoitotason hoitovelvoite.