Pelot toteutuivat: Sateet ylittivät JVP-Euran kapasiteetin

Runsaat sateet ja huleveden pääsy viemäriverkostoon ovat johtaneet kapasiteetin ylitykseen Euran jätevedenpuhdistamolla.

JVP-Eura Oy purkaa tällä hetkellä Eurajokeen vettä, jossa on mukana lietettä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Kimmo Haapasen mukaan jätevesi on on ohittanut viimeisen puhdistusvaiheen, mutta se on muuten käsiteltyä.

Päästö samentaa Eurajokea ja kasvattaa sen veden kiintoainepitoisuutta.

Vielä syksyllä puhdistamon johto toivoi, että laitoksen saneeraus ja Euran viemäriverkoston parannustyöt olisivat poistaneet sateiden aiheuttamat ongelmat.