Perehdytysohjelma auttaa maahanmuuttajalääkärin työnsä alkuun

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian ja Satakunnan ELY-keskuksen Työhön Satakuntaan -projektin yhteistyönä on syntynyt maahanmuuttajalääkäreille räätälöity perehdytysohjelma. Sen tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajalääkäri uuden työnsä alkuun mahdollisimman nopeasti ja laaja-alaisesti.

Ohjelma on tiettävästi ensimmäinen erikoissairaanhoidossa kokonaan ulkomaalaisille lääkäreille suunnattu perehdytyskokonaisuus. Perehdytysohjelmassa on tällä hetkellä mukana kahdeksan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa työskentelevää maahanmuuttajataustaista lääkäriä.

Suomessa psykiatrialla työskentelevistä lääkäreistä on ollut pulaa koko 2000-luvun ajan. Tilanteen ei ole ennustettu helpottuvan seuraavan vuosikymmenen aikana. Pula on näkynyt myös Satakunnan sairaanhoitopiirin (SATSHP) psykiatrisen hoidon toimialueella, jossa on etsitty monia eri keinoja lääkäripulan helpottamiseksi. Yksi näistä keinoista on ollut ulkomaalaisten lääkärien rekrytointi, joilla on mahdollisuus jatkossa erikoistua psykiatriaan.