Perhekeskuksen malli valmistui

Raumalla on hahmoteltu aivan uudenlaista lapsiperheille suunnattua palvelumallia, perhekeskusta. Sen tarkoituksena on koota lapsen kehitykseen ja perhe-elämään liittyvät kunnalliset ydinpalvelut samaan paikkaan.

Perhekeskusmallissa saman katon alla toimivat muun muassa neuvola, kouluterveydenhuolto, lapsiperheiden kotipalvelu, puheterapia, psykologit, lastenpsykiatri ja nuorten vastaanottoryhmä Vorri.

Lisäksi keskukseen sijoittuvat sosiaalityöntekijät, lastenvalvoja sekä nuorten työpajan ylläpitämä kahvila.