Perheyritysten taloudellinen vaikuttavuus miljardiluokkaa Satakunnassa

Kasvuhakuiset satakuntalaiset perheyritykset ovat merkittäviä työllistäjiä maakunnassa. Lisäksi niiden yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus on huomattava, rahassa arvioituna yli miljardi euroa.

Tämä ilmenee satakuntalaisten perheyritysten vaikuttavuustutkimuksesta, jonka Satakunnan ammattikorkeakoulu toteutti keväällä 2012. Tutkimus perustui vuoden 2010 tilinpäätöstietoihin sekä yritysjohtajien haastatteluihin.

Perheyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Tutkittujen perheyritysten osuus kaikista satakuntalaisista yrityksistä on vain vajaa 1 %, mutta niiden osuus kaikkien satakuntalaisten yritysten liikevaihdosta nousee 10 prosenttiin. 

Tutkitut perheyritykset työllistävät yhteensä yli 8 000 henkilöä. 

Valtaosa tutkituista satakuntalaisista perheyrityksistä, 84 prosenttia, oli joko voimakkaasti tai jonkin verran kasvuhakuisia.