Perinnemaisemien kartoitus alkaa Lounais-Suomessa

Varsinais-Suomen ja Lapin ELY-keskukset tekevät kesällä ympäristöministeriön rahoituksella perinnemaisemien maastokartoituksia. 

Tarkoitus on kartoittaa aiemmin inventoitujen kohteiden mahdolliset arvon ja hoidon muutokset sekä tarkistaa kohteiden laajennusmahdollisuudet.

Myös uusia perinnemaisemia haetaan, jotta hoidettavien kohteiden pinta-alaa saadaan kasvatettua.

Perinnemaisemat ovat aiemmin karjan rehuntuotantoon tai laidunnukseen pitkään käytettyjä alueita, joita luonnehtii niittylajisto, avoin tai puoliavoin maisema ja monipuolinen puustorakenne.

Edellisellä inventointikierroksella 1990-luvulla arvokkaita perinnemaisemia löytyi enää noin 18 000 hehtaaria.

Nyt on ELY-keskuksen mukaan tarpeen kartoittaa kaikki jäljellä olevat arvokkaat kohteet, kunnostaa ja palauttaa niitä alkuperäiseen käyttöön karjan rehuntuotantoon.

Maanomistaja tai kohteen hoitaja voi halutessaan osallistua maastoinventointiin. 

Inventointi ei velvoita maanomistajaa hoitamaan kohdetta. Perinnemaiseman voi myös vuokrata laitumeksi tai muuten hoidettavaksi.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, ns. ympäristökorvausjärjestelmästä voi hakea rahoitusta perinnemaiseman hoitoon, kuten laidunnukseen tai niittoon ja raivaukseen. Sopimus on viisivuotinen, ja sitä voi hakea alueen ELY-keskuksesta kesäkuun puoleenväliin asti.