Perjantain koronaseuranta: Rauman kaupunki avaa kulttuuritiloja 26.4. alkaen – myös harrastustoimintaan tulossa lievennyksiä

Rauman kaupunki avaa kulttuuritiloja 26.4. alkaen – myös harrastustoimintaan tulossa lievennyksiä

Rauman kirjastoissa voi 26.4. alkaen asioida vapaammin. Lainaustoiminta mahdollistetaan normaalisti ja asiakkaat voivat kerätä aineistot itse. Asiakasmäärää ei rajoiteta, mutta yli kahden metrin turvaetäisyyksien toteutuminen varmistetaan. Kirjastoissa tulee noudattaa edelleen vahvaa maskisuositusta. Lehtilukusalit ja muut kirjastojen oleskelutilat pidetään toistaiseksi suljettuina.

Myös Rauman museon toimipisteet avataan yleisölle ensi viikosta alkaen aukioloaikojen mukaisesti, ja vierailujen ennakkovarausperiaatteesta luovutaan.

Museoissa voi käydä jatkossa normaalisti, mutta yleisömäärää voidaan joutua tarvittaessa rajaamaan, jotta turvavälit toteutuvat. Rauman museoissa on maskipakko. Suurempien ryhmien vierailujen osalta tulee olla etukäteen yhteydessä museoon, puh. 044 334 3525 tai 044 793 3526.

Nuorisotilat toimivat normaalisti

Kuovin nuorisotalo, Lapin Työviksen nuorten illat sekä skeittihallitoiminta ovat avoinna nuorille. Kävijämääriä rajoitetaan tilojen koon mukaan. Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien kävijöiden tulee käyttää kasvomaskia. Kaikkia kävijöitä ohjeistetaan käyttämään tiloja koronaturvallisesti.

Harrastustoiminnan rajoituksia puretaan asteittain

12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminnan järjestäminen on sallittua ulko- ja sisätiloissa oman joukkueen tai ryhmän kesken ilman henkilömäärän rajausta.

13–20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta voidaan käynnistää sisä- ja ulkotiloissa. Ryhmäharrastustoiminta on sallittua ulkotiloissa oman ryhmän kesken, ilman henkilömäärärajoituksia. Sisätiloissa harrastamista suositellaan korkeintaan 10 hengen ryhmissä oman joukkueen tai ryhmän kesken noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvallisen harrastamisen kriteereitä. Lähikontakteja tulee välttää sisätiloissa.

Molempien ikäryhmien ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta pidetään edelleen keskeytettynä sisä- ja ulkotiloissa. Suositukset ovat voimassa 9.5. asti.

Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa saa järjestää ulkotiloissa, eikä osallistujamäärää tarvitse rajata. Turvaväleistä on huolehdittava ja lähikontakteja tulee välttää. Ulkoliikuntapaikat ovat käytettävissä omaehtoiseen liikuntaan. Sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä ainakin 16.5. asti. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia.

Kaupungin ylläpitämät kuntosalit pidetään toistaiseksi suljettuina.

Rauman uimahalli avataan 3.5. alkaen rajatulle asiakasmäärälle.

Kansalaisopistossa aikuisten ulkotiloissa tapahtuva harrastustoiminta käynnistetään 26.4.

Rauman musiikkiopiston 13–20-vuotiaiden pienryhmät, joissa on enintään 10 henkilöä, palaavat lähiopetukseen 26.4. alkaen. Yli 21-vuotiaiden opetus sekä 13-20-vuotiaiden yli 10 henkilön ryhmien opetus jatkuvat etäopetuksena.

Kokoontumisrajoitus pysyy 6 henkilössä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut 14.5. asti määräystään rajata yleisötilaisuudet enintään 6 henkilöön. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suosittelee, ettei myöskään yli 6 henkilön yksityistilaisuuksia järjestetä.

Rauman kaupungin sivistystoimiala ei toistaiseksi vuokraa kulttuuri- ja nuorisotilojaan ulkopuolisille.


Perjantain koronaluvut

THL:n tilastoissa Satakunnan sarakkeeseen ei ole tänään perjantaina kirjattu uusia koronatapauksia. Satakunnan ilmaantuvuusluku on näin ollen painunut 26,9:ään.

Koko Suomen lukema perjantaina on 267, joista 149 tapausta sijoittuu pääkaupunkiseudulle.


Suojautumista Tyksin teho-osastolla. Kuva: Mikael Soininen

THL on tarkentanut koronarokotusjärjestystä sote-henkilöstön osalta

THL on tarkentanut koronarokotusjärjestyksen kohtaa 1.5, joka koskee kiireellistä hoitoa antavaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Ryhmässä 1.5 voidaan rokottaa rajoitetusti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä niissä toiminnoissa, jotka ovat alueen arvion mukaan kiireellisiä ja kriittisiä. Näillä toiminnoilla turvataan potilaan lakisääteinen oikeus päästä kiireelliseen hoitoon.

Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi

  • Akuutin psykiatrian yksiköiden henkilökunta
  • Kiireellistä hoitoa antavan vastaanottotoiminnan välttämätön henkilökunta (kuten ympärivuorokautinen päivystys ja päiväpäivystys)
  • Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavat leikkaus- ja toimenpideyksiköiden henkilökunta
  • Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavien vuodeosastojen henkilökunta
  • Synnytyksiä hoitava henkilökunta
  • Kiireellisen päihdehoidon henkilökunta
  • Lastensuojeluyksikön päivystyksellisen toiminnan henkilökunta

Ikääntyneiden ja riskiryhmien rokotukset ovat edenneet hyvin ja rokotteiden saatavuus on parantunut.

Tällä hetkellä yli 1,4 miljoonaa ihmistä eli runsas neljännes väestöstä on saanut koronarokotuksen Suomessa.