Perusopetuksen ryhmäkoot pienemmiksi valtionavun turvin

Opetusministeri Krista Kiuru on jakanut 60 miljoonaa euroa valtionavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen yhteensä 230 opetuksen järjestäjälle. Kyseessä on merkittävä panos koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseen sekä oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksien parantamiseen. Avustus on yli kaksinkertainen verrattuna edellisen hallituksen aikaan. 

Rauman kaupunki sai valtionavustusta 282 400 euroa, Eurajoki 25 900, Eura 154 100, Pyhäranta 41 400, Säkylä 28 100, Laitila 58 400 ja Uusikaupunki 128 600 euroa.

Opetuksen järjestäjä voi käyttää valtionavustusta opettajien palkkakustannuksiin, resurssiopettajien lisäämiseen eli opettajien samanaikaisopetuksen järjestämiseen luokassa, jakotunteihin tai ryhmien jakamiseen pysyvästi. 

Ensisijaisesti opettaja voidaan palkata yli 25 oppilaan ryhmiin. Hakemusten mukaan yli puolet rahoituksesta tullaan käyttämään resurssiopettajien palkkaukseen.