Perustoimeentulotuen myöntäminen halutaan siirtää Kelalle

Perustoimeentulotuen myöntäminen halutaan antaa Kelan vastuulle vuodesta 2017 alusta lähtien. Muutoksella haetaan toiminnan tehostamista, kuntien tehtävien vähentämistä ja parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta tuen saamisessa. Uudistuksen myötä toimeentulotuen taso pysyisi entisellään, mutta kuntakohtaisia eroja aiotaan vähentää.

Sen sijaan laajaa harkintaa edellyttävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyisivät jatkossakin kunnissa sosiaalitoimen tehtävänä.

Uudistuksilla uskotaan saatavan kuntiin säästöä enimmillään 69 miljoonaa euroa. Toimeentulotuen kustannuksia tulisi vuosittain lisää arviolta 75-100 miljoonaa euroa. Kelan hallintokulut kasvaisivat noin 32 miljoonalla vuodessa. Pidemmällä aikavälillä säästöä voitaisiin saada palveluprosessin tehostumisesta ja sosiaalityön keskittymisestä varhaiseen puuttumiseen.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 22. tammikuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.