Perusturvajohtajan hankinnat syyniin

Eurassa myrskyää jälleen.

Euran kunnan tilintarkastajat ovat puuttuneet perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäen tekemiin ostolääkärisopimuksiin. 

Perusturvajohtaja on allekirjoittanut useita lääkäripalvelujen ostosopimuksia viiden eri lääkäripalveluja tuottavan yrityksen kanssa. Sopimukset on tehty ilman kilpailutusta ja vastoin kunnan hankintasäännön määräyksiä.

Doctagon Oy:ltä, Suomen Kotilääkärit Oy:ltä ja iLääkärit Oy:ltä ostetut lääkäripalvelut ajalta 1.1.2015–21.4.2016 ylittävät jokaisen yhtiön osalta erikseen julkisista hankinnoista annetun lain mukaisen 100 000 euron kynnysarvon. Geriatrian palveluja on hankittu Doctagon Oy:ltä ja Trinitas Lääkäripalvelut Oy:ltä vuonna 2015 yhteensä 345 545 euron määrästä.

Perusturvajohtajalta tarkastuslautakunta on pyytänyt selvitystä ja kunnanhallitukselta lausuntoa asiasta kesäkuun 6. päivään mennessä. 

Asiasta kertoi ensimmäisenä Satakunnan Kansa nettisivuilaan.