Pesonen vetää EETU-hanketta

Reilu pari vuotta sitten Vakka-Suomen alueella aloitettu EETU -Energiasta Maakunnan Etu -hanke tarjoaa alueen yrityksille ja julkiselle sektorille maksutonta energianeuvontaa, jolla autetaan edistämään kohteen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Hankkeen alueellisena koordinaattorina toimii Ukipolis Oy. Hankkeen uutena vetäjänä on aloitti kesäkuussa Insinööri (Amk.) Pekka Pesonen.

- Energiatehokkuuden parantuminen ja uusiutuvien energialähteiden käyttö auttavat yrityksiä, maatiloja ja julkisia laitoksia pienentämään energiakustannuksia ja luomaan kannattavampaa liiketoimintaa. Usein taloudellisesti kannattavia mahdollisuuksia jää havaitsematta, kun asia ei kuulu kenenkään vastuulle tai aika ei riitä ottamaan asioista selvää. Pienilläkin asioilla saadaan syntymään huomattavia säästöjä. Toivoisin myös pienempien yritysten mukaantuloa ”energiansäästötalkoisiin”. Rakennetaan yhdessä energiatehokkaampi Vakka-Suomi. Kannustan kaikkia kiinnostuneita ottamaan yhteyttä ja hyödyntämään maksutonta neuvontapalvelua, Ukipoliksen projektipäällikkö Pekka Pesonen toteaa.

EETU on EU:n maatalousrahaston, valtion ja Varsinais-Suomen kuntien rahoittama hanke, jonka pääkoordinaattorina toimii VALONIA. Tavoitteena on parantaa alueen yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä pienentämällä energiakustannuksia ja vähentämällä fossiilisten energialähteiden käyttöä.