Peuroja saaliiksi Satakunnassa viime kauden malliin

Pyyntiluvanvaraisten valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästyskausi päättyi tammikuun lopussa.

Kauden aikana kaadettiin Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueella 4 290 valkohäntäpeuraa.

Käytössä oli aikaisempaa vähemmän pyyntilupia, mutta saalismäärä nousi lähes yhtä suureksi kuin kaudella 2011-2012, koska lupien käyttöaste nousi aikaisemmasta.

Valkohäntäpeurakannan arvioidaan kääntyneen alueella muutaman vuoden laskusuunnan jälkeen taas kasvuun.

Metsästyksen jälkeen kannan suuruudeksi arvioitiin noin 5 600 yksilöä.

Peurakantaa on aiempina vuosina ja tiheimmän kannan alueilla pyritty alentamaan lähinnä peurakolarien vähentämiseksi. Tavoitekannaksi on asetettu noin 4 500 eläintä.