Pidä saaristo siistinä kokeili imutyhjennysaseman etäseurantajärjestelmää

Pidä saaristo siistinä ry:llä on 11 kelluvaa käymäläjätteiden imutyhjennysasemaa. Yhdistyksen ottama kuva

Huviveneiden jätevesien keruujärjestelmän digitalisoinnilla voidaan ehkäistä veneilijöiden ravinnerikkaiden käymäläjätevesien päätymistä mereen, selviää Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Turun yliopiston Tankkivahti-hankkeen loppuraportista.

Huviveneiden jätevesien päästökielto Suomen aluevesillä on ollut voimassa vuodesta 2005.

Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää muun muassa Saaristomerellä 11 kelluvaa käymäläjätteiden imutyhjennysasemaa. Aikaisemman selvityksen mukaan täyttyneellä keruuasemalla pettymässä käynyt veneilijä saattaa yhä tyhjentää veneensä wc-jätevesitankin mereen.

Tammikuussa 2015 käynnistyneen, Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen tavoite oli parantaa vesi-wc:llä varustettujen huviveneiden käymäläjätteiden keruuasemien käytettävyyttä.

Hankkeen aikana yhteen yhdistyksen imutyhjennysasemaan asennettiin Enevo Oy:n digitaalinen etäseurantajärjestelmä, jonka avulla on pystytty reaaliaikaisesti seuraamaan keruuaseman täyttymisastetta. Tämä on mahdollistanut keruuaseman tyhjennysaikataulun ennakoinnin sekä ehkäissyt yllättävän täyttymisen ja hetkellisen käytöstä poissaolon.

Koko keruujärjestelmän kattaminen sensoreilla ei ole taloudellisesti perusteltua ja vaatisi ylimääräistä rahoitusta. Parhaiten etäseurantajärjestelmästä olisi yhdistyksen mukaan apua vilkkaimmin käytettyjen keruuasemien seurannassa ja huoltoaluksen liikennöinnin kannalta etäällä sijaitsevien keruuasemien tarkkailussa.

Kesällä tehty huviveneiden käymäläjätevesien keruuaseman sisällön kemiallinen analyysi osoitti, että veneilijöiden jätevesien sisältämät ravinteiden määrät ovat huomattavan korkeita, sillä niissä käytetään hyvin vähän huuhteluvettä.