Pientä nousua Satakunnassa asuvien ulkomaalaisten kunnallisverokertymissä

Vuoden 2012 verotustietojen mukaan ulkomaalaisten kunnallisverokertymät Porissa, Raumalla ja Eurajoella olivat vuoden 2012 osalta yhteensä lähes 20,2 miljoonaa euroa, joten kasvua on ollut noin 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Kuntien välillä kertymissä on edelleen tapahtunut pieniä muutoksia.
Rauman verokertymä on kasvanut lähes 12 miljoonaan euroon, kun taas Eurajoella kertymä on pienentynyt noin 2,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden 4 miljoonasta.
Porin osalta kertymä on noin 5,3 miljoonaa euroa, mikä on lähellä vuoden 2011 tasoa.
Kunnallisveron lisäksi ulkomaalaiset maksavat mm. valtion tuloveroa sekä mahdollisesti pääomatuloveroa. Osa työntekijöistä maksaa ansiotulostaan vain valtiolle tilitettävää lähdeveroa.
Verokertymissä näkyy edelleen Olkiluodon ydinvoimalatyömaan vaikutus, sillä vuoden 2012 aikana työmaalla työskenteli yli 5 800 ulkomaalaista työntekijää edustaen 63 eri kansalaisuutta.
Verohallinnolla toimii edelleen Satakunnan verotoimistoon sijoitettu OL3-neuvonta ja -ohjaus – projekti, joka on suunnattu erityisesti ulkomaalaisille yrityksille ja työntekijöille. Vuonna 2013 neuvontaa on työllistänyt erityisesti OL3-työmaalla käyttöönotettu rakennusalan veronumero ja siihen liittyvät säädökset sekä käytännöt.