Pienten ilonaiheiden rinnalle isoja ja uusia ongelmia

Peruskoulun 8.–9.-luokkalaisille sekä lukion ja Winnovan 1.–2. vuosikurssin opiskelijoille viime vuonna teetetty kouluterveyskysely kertoo, että verrattuna edelliseen tutkimukseen raumalaisten nuorten ateriointi yhdessä perheen kanssa lisääntyi, tupakointi ja humalahakuinen juominen vähenivät ja hampaiden harjaamistottumukset paranivat.

– Hyvänolontunteeseen ei kuitenkaan saa tuudittautua, kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi sanoo.

Tehdyssä kouluterveyskyselyssä kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa, onko nuori kokenut seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti. Peruskoululaisista myöntävästi vastasi 18 prosenttia ja lukiolaisista 15 prosenttia. Winnovan Rauman opiskelijoista seksuaalista väkivaltaa kertoi kokeneensa peräti viidennes.

Seksuaalisen väkivallan määreiksi annettiin kyselyssä muun muassa vastentahtoinen koskettelu, maksun tarjoaminen seksistä tai seksiin pakottaminen.

– Seksuaalisen hyväksikäytön luvut yllättivät. Vastauksista kävi myös ilmi, että tytöt kokevat poikia enemmän seksuaalista väkivaltaa, Winnovan opiskelijapalvelupäällikkö Fia Heino sanoo.

Vastaisuudessa oppilaitokset tulevat puuttumaan yhdessä poliisin kanssa myös nuorten huumeidenkäyttöön. Huumausainekokeilut lisääntyivät kaikilla kyselyyn osallistuneilla luokka-asteilla.

– Yleisin käytetty huume on kannabis. Vanhempien pitäisi oppia tunnistamaan nuoren kannabiksen käyttö, sillä se ei haise kuten alkoholi. Vastaavasti nuorten pitäisi tiedostaa, että yksikin kiinni jääminen huumeiden käytöstä voi estää hakemisen monille aloille, lyseon lukion rehtori Matti Saarivuori sanoo.