Pikkutikka on vuoden lintu - Raumalla lajin voi tavata esimerkiksi Petäjäksessä

Pikkutikka on pieni, muttta pippurinen. KUVA: Micha Fager

Pikkutikka on lintujärjestö BirdLife Suomen vuoden lintu. Laji on nimensäkin mukaisesti Suomen litulajiston pienin tikkalintu, sillä se vastaa kooltaan kutakuinkin peippoa.

Sympaattiseksi kuvattu pikkutikka elää koko Suomessa. Laji suosii lehtimetsiä esimerkiksi pellonreunoilla tai metsäsaarekkeissä.

Pikkutikan mieleen ovat erityisesti lahopuustoiset rantametsät, ja esimerkiksi Raumalla lajin voikin tavata helpoimmin Petäjäksessä. Tyypillisimmin havainnon saa tähän aikaan vuodesta kuulemalla lajin soidinrummutusta.

Lajin arvellaan hyötyneen leudontuneista talvista, mutta siitä huolimatta joissakin seurannoissa on todettu pikkutikan taantuneen. Ilmiö johtuneekin pikkutikan tärkeimmissä elinympäristöissä tapahtuneista muutoksista, kuten energiapuun kasvaneesta korjuusta tai liian innokkaasta taajamametsien "siistimisestä".

Suomen pesimäkannaksi avioidaan 1 400 - 1 500 paria. Vuoden lintu -hankkeella kanta-arviota ja levinneisyyttä pyritään tarkentamaan, ja lintuharrastajat keräävät pikkutikasta havaintoja koko vuoden ajan. Myös lajin elinympäristöjen säilyttämistä yritetään edistää.