Pilkingtonissa tehdään koko ajan muutoksia työturvallisuuden eteen

Pilkington Automotive Finlandissa on pitkään kehitetty työturvallisuutta ja -hyvinvointia.

Tapaturmien määrä on laskussa ja niiden luonne on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nykyään tapaturmat aiheuttavat harvoin poissaoloja.

Pilkingtonilla jokainen työntekijä osallistetaan muun muassa vaaranpaikkojen ja läheltä piti -tilanteiden aktiiviseen havainnointiin ja niistä raportoimiseen.

Havainnot johtavat käytännön toimenpiteisiin, ja tehtailla tehdäänkin joka päivä useita konkreettisia muutoksia, joiden avulla työympäristöä muokataan turvallisemmaksi.

- Meillä on tehtaillamme paljon hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, mutta asiat voi tehdä aina paremmin ja turvallisemmin. Haastammekin jatkuvasti itseämme ja toisiamme tekemään konkreettisia tekoja, jotka luovat työpaikastamme yhä turvallisemman, kertoo Pilkington Automotive Finlandin toimitusjohtaja Johanna Kuusela tiedotteessa.

Tänään vietetään valtakunnallista tapaturmapäivää ja NSG-konsernin turvallisuuspäivää Suomen tehtailla. Laitilan ja Tampereen tehtaiden henkilökunta tutustuu työturvallisuustekijöihin konkreettisten esimerkkien kautta.

Tänä vuonna järjestetään muun muassa poistumisharjoituksia ja tutustutaan pelastussuunnitelmiin, opetellaan ensiaputaitoja, tehdään ensisammutusharjoitus sekä tehdään työturvallisuushavaintoja eri työpisteillä.