Pitkäjärvenkalliolleviritellään tuulivoimapuistoa

Vermuntilan Pitkäjärvenkalliolle on suunnitteilla tuulivoimapuisto.

Hanketta valmisteleva turkulaisyritys on tehnyt alueella valmistelevia töitä, jotka liittyvät muin muassa maaperään ja muihin rakennusolosuhteisiin. Luvitus käynnistyy virallisesti lähiaikoina.

– Alustavassa suunnitelmassa alueelle on sijoitettu neljä kappaletta kolmen megawatin voimaloita. Tiiviimmin sijoitettuna saattaisi mahtua kuusikin, kertoo Vitalion Power Oy:n pääosakas Markku Rusi.

Lue lisää tiistain Länsi-Suomesta