Pitkäjärvenkallion louhintalupa sai lainvoiman

Vermuntilan Pitkäjärvenkallioiden louhintaa koskevassa kiistassa on saavutettu yksi päätepiste.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut päätöksensä louhinnan maa-aineslupaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskevista valituksista. Oleelliset valitukse hylättiin.

Näin maa-aineslupa tuli lainvoimaiseksi.

Asia ei silti ole kokonaan loppuun käsitelty, sillä louhimon ympäristölupa-asia on tulossa uudelleen ajankohtaiseksi.

Rauman Murskeella on lainvoimainen ympäristölupa. Sen määräysten tarkistamiseksi on kuitenkin jätettävä uusi hakemus vielä tänä vuonna.

Lupakäsittelyssä huomioidaan myös paikalta tehdyt melu- ja pölymittaukset.