Pitsikeskus sai Raumalla avustusta hankkeeseensa

Raumalla sijaitseva Pitsikeskus Emelia ry saa Museovirastolta 5 000 euroa PitsiWiki -hankkeeseen. Hanke käsittää aineistojen keräämistä, digitoimista ja tuottamista avoimeen, internetissä olevaan PitsiWiki-palveluun.

Yhteensä Museovirasto on myöntänyt 31 hakijalle 115 000 euroa suomalaisen kulttuuriperinteen, erityisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen vuonna 2014.

Avustushakemuksia kulttuuriperinnehankkeisiin saapui 116.

Avustukset on tarkoitettu erityisesti paikalliseen kulttuuriperinteeseen liittyviin hankkeisiin. Kohteita ovat mm. perinnekirjojen julkaiseminen, arkistojen järjestäminen, perinneaineistojen keruu ja tallentaminen sekä näyttelyprojektit.