Pk-yritysbarometri: Aallonpohja saavutettu Satakunnassa

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat myönteisempiä kuin puoli vuotta sitten. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan käsillä, ja talouskasvun odotetaan lähtevän käyntiin vähitellen.

Suhdanneodotusten piristymisen syynä on usko viennin vetoon.

Pk-yrityksistä lähes joka kolmas arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja enää vajaa viidennes pelkää niiden edelleen heikkenevän.

Vientitoimintaa Satakunnassa on 15 prosentilla pk-yrityksistä ja niistä vajaalla puolella on suoraa vientiä. Barometrin mukaan viennin määrä kasvaa seuraan 12 kuukauden aikana selvästi nykyistä suuremmaksi.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6500 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.