Pk-yritysrahoituksen kysyntä maltillista Satakunnassa

Finnveran pk-yritysrahoituksen kysyntä oli maltillista viime vuonna ja jäi hiukan edellisvuotta matalammalle tasolle. Finnveran Porin aluekonttorin toimialueella rahoituksen kysyntä oli suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Satakunnassa Finnvera tarjosi lainoja ja takauksia yhteensä 48 miljoonaa euroa, mikä oli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Satakunnassa myönnettiin rahoitusta jonkin verran enemmän investointeihin kuin käyttöpääomaan.

Epäselvät talousnäkymät ja alhainen investointihalukkuus pitävät pk-rahoituskysyntää matalalla ainakin vielä alkuvuonna. Tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan yritysten odotukset ovat kuitenkin kohentuneet, vaikka usko suhdanteiden paranemiseen on yhä heikkoa. Satakunnassa yritykset aikovat barometrin tietojen mukaan hakea rahoitusta eniten koneiden ja kaluston laajennus- ja korvausinvestointeihin.